0%

  0%

   Loadbanks

   Rezystancyjne stacje obciążeń prądu zmiennego. Metodą sprawdzenia poprawności założeń projektowych oraz jakości wykonania infrastruktury elektrycznej w serwerowniach (Data Center), w obiektach: przemysłowych, rolniczych, usługowo-handlowych oraz obiektach z których przeznaczenia wynika konieczność zaimplementowania zasilania gwarantowanego jest przeprowadzenie testu obciążeniowego.

   Test obciążeniowy przeprowadzany jest przy użyciu obciążnic rezystancyjnych generujących pobór mocy przy cos fi ≈ 1, obciążających infrastrukturę elektryczną poborem prądu o określonej wielkości wynikającej z projektu infrastruktury oraz założeń testu. Zmieniając obciążenie sieci poprzez zmianę ilości odbiorników prądu można zasymulować różne stany poboru prądu z infrastruktury.

   Pomiary parametrów sieci przeprowadzane w trakcie testu pozwalają zidentyfikować obszary zagrożeń awarią oraz źródła potencjalnych problemów mniejszej wagi. Umożliwia to uniknięcie awarii w trakcie użytkowania infrastruktury elektrycznej w obiektach, których użytkowanie jest w szczególny sposób uzależnione od stabilnego i prawidłowego jej działania.

   Cechy modułu obciążnicy:
   • znamionowa moc ciągła modułu: 18kVA lub 22kVA
   • chłodzenie wymuszone wentylatorem
   • napięcie znamionowe zasilania 400VAC (3 x 400V, 50Hz)
   • zabezpieczenie termostatem bezpieczeństwa przed skutkami przegrzania w wyniku zaniku przepływu powietrza
   • automatyczny reset termostatu bezpieczeństwa po ustaniu przyczyn zadziałania


   Realizujemy zamówienia obejmujące moduły obciążnic, kable zasilające oraz regały.
   Na zamówienie dostarczamy zestawy o mocach nominalnych:
   • do 2 MVA (dostarczane w kontenerze ISO 20’)
   • do 4,4 MVA (dostarczane w kontenerze ISO 40’)
   lub inne konfiguracje obejmujące moduły obciążnic opcjonalnie wyposażone w kable zasilające o różnej długości wraz z regałami.
   Realizujemy zamówienia na zestawy o mniejszych mocach, kompletowane oraz dostarczane w sposób ustalony przez Zamawiającego.

   88850633 Dania 18kW

   88850731 Dania 22kW

   Przewód 2m 400V/32A do nagrzewnic 18kW (Dania, Heater)
   Nr art. 88649032

   Przewód 2m 400V/32A do nagrzewnic 22kW (Dania, Heater)
   Nr art. 88649033

   Przewód 10m 400V/32A do nagrzewnic 22kW (Dania, Heater)
   Nr art. 88649010

   GÓRA