Informacje o produkcie

Loadbanks. Rezystancyjne stacje obciążeń prądu zmiennego. Metodą sprawdzenia poprawności założeń projektowych oraz jakości wykonania infrastruktury elektrycznej w obiektach przemysłowych, rolniczych, usługowo-handlowych oraz obiektach z których przeznaczenia wynika konieczność zaimplementowania zasilania gwarantowanego (np. Data Center) jest przeprowadzenie testu obciążeniowego.

Test obciążeniowy przeprowadzany jest przy użyciu obciążnic rezystancyjnych generujących pobór mocy przy cos fi ≈ 1, obciążających infrastrukturę elektryczną poborem prądu o określonej wielkości wynikającej z projektu infrastruktury oraz założeń testu. Zmieniając obciążenie sieci poprzez zmianę ilości odbiorników prądu można zasymulować różne stany poboru prądu z infrastruktury.

Pomiary parametrów sieci przeprowadzane w trakcie testu pozwalają zidentyfikować obszary zagrożeń awarią oraz źródła potencjalnych problemów mniejszej wagi. Umożliwia to uniknięcie awarii w trakcie użytkowania infrastruktury elektrycznej w obiektach, których użytkowanie jest w szczególny sposób uzależnione od stabilnego i prawidłowego jej działania.

Cechy modułu obciążnicy:

  • Znamionowa moc ciągła modułu: 18kVA lub 22kVA.
  • Chłodzenie wymuszone wentylatorem.
  • Napięcie znamionowe zasilania 400VAC (3 x 400V, 50Hz).
  • Zabezpieczenie termostatem bezpieczeństwa przed skutkami przegrzania w wyniku zaniku przepływu powietrza.


Realizujemy zamówienia obejmujące moduły obciążnic, kable zasilające oraz regały. Na zamówienie dostarczamy zestawy o mocach nominalnych do 2 MVA (dostarczane w kontenerze ISO 20’) oraz do 4,4 MVA (dostarczane w kontenerze ISO 40’) lub inne konfiguracje obejmujące moduły obciążnic opcjonalnie wyposażone w kable zasilające o różnej długości wraz z regałami. Realizujemy zamówienia na zestawy o mniejszych mocach, kompletowane oraz dostarczane w sposób ustalony przez Zamawiającego.

GÓRA